Aktuality

ŽÁDÁME PACIENTY S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST (KAŠEL, RÝMA, BOLESTV KRKU, ZVÝŠENÁ TEPLOTA), ABY V ŽÁDNÉMPŘÍPADĚ NEVSTUPOVALI DO ORDINACE BEZ ZAKRYTÍ ÚST A NOSU ROUŠKOU NEBO RESPIRÁTOREM!!!!

DĚKUJEME, ŽE JSTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM PACIENTŮM A ZDRAVOTNÍKŮM

OD 7. ČERVNA 2022 BUDE MOŽNÝ KONTAKT POUZE NA MOBILNÍM ČÍSLE 603 549 670